Công ty TNHH MTV Thoát nước và PTĐT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Hoạt động Đảng

 

 

ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN-

DOANH NGHIỆP TỈNH BR-VT

ĐẢNG ỦY CÔNG TY CỔ PHẦN

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Vũng Tàu, ngày  03  tháng  08  năm 2020

                 

SƠ LƯỢC VỀ ĐẢNG BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

---------------------------------

                                                                 

           Đảng bộ cơ sở Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị thành lập theo quyết định số 404-QĐ/ĐUK ngày 15/01/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng tỉnh BR-VT, sau là Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh. Từ ngày 04/5/2018 để phù hợp chức năng, nhiệm vụ Đảng bộ cơ sở Công ty đã chuyển sinh hoạt sang Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và từ tháng 8/2019 sau khi hợp nhất là Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. Ngày 20/11/2018 sau khi công ty cổ phần hóa đổi tên thành Đảng bộ Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam.

          BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 có 09 đồng chí ; Ban Thường vụ 03 đ/c, Bí thư Đảng uỷ là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty, Phó bí thư Đảng uỷ kiêm chủ nhiệm UBKT là Trưởng phòng Tổng hợp công ty, 01 ủy viên Ban Thường vụ là Phó Tổng giám đốc.

           Nhiệm kỳ 2020-2025 BCH Đảng bộ có 05 đồng chí. Bí thư Đảng uỷ là Trưởng phòng Tổng hợp công ty. Phó bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ nhiệm UBKT là Phó Chánh Văn phòng công ty. Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy có 03 đồng chí.

Số đảng viên hiện nay (đầu nhiệm kỳ 2020-2025) là 80 đ/c, trong đó chính thức 79 đ/c, dự bị 1 đ/c, đảng viên nữ 21 đ/c, đảng viên nam 69 đ/c. Về  trình độ chuyên môn: thạc sĩ 7 đ/c, đại học 53 đ/c, cao đẳng 1 đ/c, trung cấp 3 đ/c, công nhân kỹ thuật 16 đ/c. Về trình độ lý luận chính trị: cao cấp 2 đ/c, cử nhân 2 đ/c, trung cấp 25 đ/c, sơ cấp 24 đ/c.

         Nhằm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân, Đảng uỷ đã kiện toàn tổ chức chi, đảng bộ theo hướng tinh gọn, sắp xếp các đơn vị có cùng loại hình quản lý, sản xuất, dịch vụ, chuyên môn. Hiện có 3 chi bộ trực thuộc là Chi bộ khối văn phòng, Chi bộ khối thoát nước & dịch vụ môi trường và Chi bộ khối sản xuất.

        Đảng ủy đã ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên, đề ra chủ trương, nhiệm vụ, biện pháp xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Số đảng viên được giới thiệu về sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú đạt 100%.

       Về công tác phát triển đảng viên, kế hoạch kết nạp đảng viên của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020 là 47 đảng viên mới. Có 37 quần chúng ưu tú đã được kết nạp đảng, đạt tỷ lệ 78,7% (37/47). Đảng viên mới kết nạp đều là những quần chúng ưu tú, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tích cực trong mọi hoạt động của công ty trong đó có 04 đ/c trình độ thạc sĩ, 30 đ/c trình độ đại học.

       Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ công ty được công nhận là tổ chức Đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2017, “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” các năm 2015, 2016, 2018, 2019. Chi bộ và đảng viên được đánh giá, xếp loại theo đúng quy định.  Đặc biệt, năm 2017 Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đ/c Hoàng Đức Thảo, Bí thư Đảng ủy; huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Ngọ và huy hiệu 45 năm tuổi đảng cho đảng viên Hoàng Văn Tài. Năm 2020 tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho các đảng viên Nguyễn văn Cừ, Đinh văn Bích và Phan văn Từ.

       Năm 2016, đồng chí Bí thư Đảng ủy nhận giải thưởng Hồ Chí Minh (về Khoa học công nghệ) ngoài danh hiệu Anh hùng lao động cá nhân năm 2011 và danh hiệu Anh hùng lao động tập thể  đón nhận năm 2013. Đây là những mốc son đánh dấu sự thành công trong chặng đường phát triển của Busadco, đồng thời là sự động viên lớn lao cho toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động tiếp tục cống hiến, nỗ lực và hăng say lao động.

                                                                                    

Văn phòng Đảng ủy

 

 

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

BẢNG THÀNH TÍCH VÀNG

THƯ VIỆN ẢNH

Click để xem

THƯ VIỆN VIDEO

LIÊN HỆ

  • Số 6 Đường 3 tháng 2, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu
  • (0254) 3853125; (0254) 3511103

  (0254) 3511385

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MST: 3500614211

ĐĂNG NHẬP

Scroll to top